Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

υπό την αιγίδα του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Διεπιστημονικό πρόγραμμα, συμβολή στο διάλογο ανάμεσα
στην Επιστήμη, τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία


Ιούνιος 2002 - Ιούνιος 2004
Θεσσαλονίκη


 

είσοδος

 


Χορηγοί ...